Darmowa dostawa od 400zł

-15% na Dzień Mamy kod: MAMA

Darmowa dostawa od 400 zł

Szukaj

Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności serwisu www.zalsqa.eu
 2. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U.  2018 poz. 1000). przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego ZALSQA poprzez Serwis.
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Zalsqa sp. z o.o., z siedzibą ul. Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 46, 85-794 Bydgoszcz, NIP 5543000633, REGON 52128676300000, wpisana do rejestru 16.02.2022r. nr   KRS 0000954267
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
  procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
  nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
  odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
  aktach prawa wspólnotowego.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
  w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
  danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
  stronami umowy.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
  następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego,
 9. Administrator informuję Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera, Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms- social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,
 10. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu: kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mail, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone. 
 11. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
  osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 12. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
  umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
  danych w dowolnym momencie.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
  może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
  ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
  zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
  internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
  serwis www.zalsqa.eu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
  regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
  dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
Scroll to Top